דף הבית >> דף הבית ותעודות >> מדור נר נשמה
 

בס"ד

מדור נר נשמה

להדלקת נר נשמה ולפרטים : אורי"ה   050-4846136
עלות שנתית 180 ש"ח, או תשלום חד-פעמי של 450 ש"ח (כל כיתוב כשר אפשרי)

ההכנסות קודש לגמ"ח ספרי קבלה ומוסר ע"ש איזק גאירו ואברהם בלבל (זמיר).

לעילוי נשמת רשב"י זצוק"ל.

ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת רבי מאיר בעל
הנס זצוק"ל.

ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת רבי עקיבא זצוק"ל.

ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת אבי מורי
ר' אברהם
בן ציון וריקה
בלבל (זמיר) ז"ל.
"מי האיש החפץ חיים"
זה האיש נצר לשונו מרע
ורחק מדבר שקר ומרמה
כל ימיו.
תהי נשמתו צרורה בצרור החיים.

לעילוי נשמת איזק יצחק  
גאירו בן קדן
 ז"ל.
איש חסד ואמת,
עדין נפש ורם רוח.
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת רחל רשל
גאירו בת ללה ואיזק
אשת חסד, ז"ל.
שכל ימיה היה שולחנה כשולחנו של אברהם אבינו,
כל רעב ממנו אכל
וכל צמא ממנו שתה.
ת.נ.צ.ב.ה
לעילוי נשמת רמי כהן ז"ל.
ת.נ.צ.ב.ה
לעילוי נשמות דוד וירוחם
סרור ז"ל.
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת קצין בת סולטנה גרגי.
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת פורטון בת
ללה.
ת.נ.צ.ב.ה

 

לעילוי נשמת סוזן בת קצין גאירו ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

 

לעילוי נשמת ללה בת אמר ז"ל.
ת.נ.צ.ב.ה

 

לעילוי נשמת רחל בת לזר ליפה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

 

לעילוי נשמת דוד בן אורו
ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

 

לעילוי נשמת מושון גרגי
ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

 

לעילוי נשמת זק בן רחל
ז"ל.
ת.נ.צ.ב.ה

 

לעילוי נשמת אלי בן סולטנה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

 

לעילוי נשמת מיכאל בן חיים
לזר ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

 

לעילוי נשמת יהודית
בת ריקה ז"ל
אם ורעיה למופת,
אשת שלום ואהבה.
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת מזל בת
ריקה ז"ל 
יפת נפש ומשכינת שלום.
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת ריקה זמיר
בת מסעודה ז"ל.

אשת חייל מי ימצא ורחוק
מפנינים מכרה.

תהי נשמתה צרורה בצרור
החיים
 

לעילוי נשמת משה מוריס
סוסן בן מסעודה ז"ל. 
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת מצליח
כהן ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת רותי
כהן ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה
לעילוי נשמת לעילוי נשמת

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת

 

לעילוי נשמת

 

לעילוי נשמת

 

לעילוי נשמת

 

לעילוי נשמת

 

לעילוי נשמת

 

לעילוי נשמת

 

לעילוי נשמת

 

לעילוי נשמת

 

 לעילוי נשמת

 לעילוי נשמת