דף הבית >> המשך הסבר על הליך הבוררות
 
בוררות הינה תהליך הבא להקל על העומס בבתי-המשפט, היא תהליך מעין שיפוטי, בו הנכם ממנים לכם בורר אחד, או שני בוררים (זבל"א), או שלושה, שיכריע/ו במחלוקת שביניכם.
הבורר (מעין שופט), פועל מכח חוק הבוררות, התיקון והתוספת לו, כמו מכח ההסכם שבין בעלי הדין. את הסמכויות המוקנות לו לפסוק ביניכם, תגדירו בהסכם הבוררות עליו תחתמו, או
שחתמתם מראש (באמצעות "סעיף בוררות" בחוזה המסדר את מערכת היחסים שביניכם).

האפשרות לבחור את הבורר, מקנה לכם, בעלי הדין את היכולת הנדירה למנות לתפקיד, אדם המקובל עליכם בגלל מידותיו, כישוריו ומיומנויותיו.

אתם הקובעים את סדרי הדיון ואת קצב הישיבות. הבוררות בעיקרה מוגבלת לזמן קצר (חודשים ספורים) ולכן גם זולה יותר. תוכלו לפטור את הבורר מהצמדות לדיני ראיות ולסדר הדין האזרחי, כמו גם מה"דין המהותי". ככלל פסק הבורר סופי, בלתי ניתן לביטול או לערעור, לבד מהסעיפים המאפשרים זאת בחוק הנ"ל. (כפי המובא להלן, ע"פ שלושת הסעיפים).

במסגרת הליך הבוררות, תוכלו לקבל סעדים זמניים, ופסקי ביניים אשר כוחם ככוחם של סעדיי
בית המשפט.

כיום, לאחר התוספת והתיקון לחוק הבוררות, עומדים לבחירתכם שלושה מסלולי בוררות שונים.
1.
בוררות עם אפשרות לבקש ביטול פסק בורר מבית המשפט.
2.
בוררות עם אפשרות ערעור בפני בורר (אחר).
3.
בוררות עם ערעור ברשות לבית המשפט.
(
ניתן לערוך בוררות ברוח אזרחית או ברוח הההלכה)

לאחר הנתן פסק הבורר, תוכלו לאשרו ע"י בית המשפט, או ע"פ המסלול שבחרתם, לבקש לערער עליו או לבטלו.
משאושר הפסק ע"י בית-המשפט, כוחו כמעשה בית דין, וניתן לאכוף אותו באמצעות ההוצאה לפועל.
אצל אוריה תוכלו לבקש פסיקה ע"פ שיקול דעתו ו/או ע"פ הדין המהותי ו/או ע"פ ההלכה. בכולם מתמחה אוריה ויעמוד לרשותכם באמונה, מקצועיות והגינות.
אוריה זמיר - בוגר המחזור הראשון בישראל כ"בורר כהלכה וכללי" !!!

צרו קשר - 050-4846136